Kalite Politikası

Kalite Belgelerimiz

Temel amacımız, teknolojik gelişmeleri takip ederek çağın dinamik yapısına ayak uydurmak, değişiklik ve yeniliklere açık olmak, kalitemizi devalı geliştirmek, kaliteden ödün vermeden ürün maliyetlerini düşürmek , müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılayarak mutlak müşteri memnuniyeti sağlamak ve sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunmaktır.

 

Bu amaç doğrultusunda;

  • Kalite yönetim sistemi standartlarına, yasal ve diğer şartlara uymayı,
  • Süreçlerimize yönelik amaç ve hedefler koyarak ve periyodik olarak gözden geçirerek, kalite yönetim sisteminin etkinliğini, kalite yönetim sisteminin performansını iyileştirmeyi,
  • Faaliyetlerimiz ile ilgili potansiyel riskleri önceden belirleyerek, çevreye verilmesi muhtemel zararları önlemeyi ve çevre kirliliğine neden olmamayı, atıkları öncelikle kaynağında azaltmayı ve mümkün olduğunca geri kazanımını sağlamayı,
  • Taşımacılık, nakliyat, ürün ve hizmetlerden kaynaklanan co2 emisyonlarını azaltarak çevre performansımızı sürekli arttırmayı,
  • İş sağlığı ve güvenliğine ve çevreye duyarlı tedarikçiler seçmeyi, çalışanlarımızın iş sağlığı ve güvenliğine önem vererek; meslek hastalıklarını ve iş kazalarını önlemek için gerekli olan bütün tedbirleri almayı,
  • Politikamız doğrultusunda yatırımlarımızı yürütmeyi, sürdürülebilir olarak üretmeyi,
  • Paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini dikkate alarak; ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeyi ve onlara değer katmayı,
  • Ekonomik, sosyal ve çevresel sorumluluklarımızı yerine getirmeyi ve onlara değer katmayı,
  • Etik tedarik iş uygulamaları ve etik tedarik zinciri prensiplerini benimsemeyi,
  • Doğal çevreyi korumayı, insan ve çevreye saygılı olmayı,

Faaliyetlerimizi etik, şeffaf ve hesap verebilir yönetim anlayışıyla ve sürdürülebilir büyüme vizyonuyla yürütmeyi, çok yönlü iletişimi sağlayarak çalışanlarımızın, müşterilerimizin ve tedarikçilerimizin güven ve memnuniyetlerini artırmayı taahhüt ederiz.